Release Notes

czerwca 15, 2020

DODATKOWA OPCJONALNA AKTUALIZACJA!

Lista poprawek:

Naprawiony ekran zapraszania do drużyny

  • Naciskając ikonkę misji na ekranie wyboru trybu gry obok trybu Starcia od teraz wyświetlą się Misje.
  • Naprawiony błąd, który powodował otwieranie wielu skrzynek po kilkukrotnym naciśnięciu skrzynki będącej nagrodą za 60 poziom Karnetu.
  • Naprawione zamykające się okienko SCID w momencie zawieszania się aplikacji
  • Naprawiony błąd w którym gra przeładowywała się w kółko po każdym zawieszeniu
  • Naprawiony błąd automatycznie przeładowującej się gry po zalogowaniu
  • Ulepszenie dopasowywania się layoutów na szerszych ekranach
  • Naprawione małe błędy